Pravidla

Pokud není dále výslovně zmíněno, platí pravidla basketbalu

 • není rozskok – o míč se „stříhá“ kámen – nůžky – papír
 • koš ze hry a z trestného hodu – 1 bod
 • trojka – 2 body
 • vyhazování z autu na místě nejbližším přestupku nebo kde míč opustil hřiště (mimo spojnici koncové čáry a „šestky“) pouze po pokynu od rozhodčího
 • při získání míče se musí tento dotknout spoluhráče vně „trojky“
 • zápas řídí 1 rozhodčí delegovaný pořadatelem
 • Fauly: rozhoduje rozhodčí
 • obecně se vychází z toho, že obránce musí být v obranné pozici (místě) dříve než útočník a nesmí použít ke kontaktu s tělem útočníka ruce. Pokud ale činnost obránce neomezí výrazně možnosti útočníka při driblinku, ve hře na koš nebo v přihrávce – neposuzuje se jako faul
 • nepočítají se fauly jednotlivým hráčům, pouze družstva
 • při více jak 4 faulech družstva (počítá rozhodčí) se při každém dalším hází 1 trestný hod
 • faul při střelbě – koš nepadl – 1 trestný hod (2 při pokusu „za tři“)
 • faul při střelbě – koš padl – platí koš a útočící má dále míč, vyhazuje za postraní čarou nad úrovní čáry trestného hodu
 • faul bez zjevného úmyslu získání míče – úmyslný, nesportovní – 1 trestný hod a držení míče
 • při zvlášť hrubých fyzických nebo verbálních projevech hráče je tento veřejně a zřetelně upozorněn rozhodčím (současně i kapitán družstva) a při takovémto opakovaném jednání jej může rozhodčí vyloučit z utkání. Následující utkání hráč nesmí nastoupit
 • pokud se bude některý hráč chovat opakovaně hrubě fyzicky nebo verbálně vůči ostatní účastníkům soutěže nebo pořadatelů, vyhrazuje si tento právo jej ze soutěže vyloučit
 • 24 sekund se neměří, pouze pokud dle názoru rozhodčího útočící družstvo nezakončuje akci, má tento právo zřetelně ohlásit „Deset“ vteřin do konce útoku a následně po cca 5-ti sekundách odpočítat „pět – čtyři – tři – dva – jedna“ a odpískat konec útoku a míč získá bránící družstvo
 • Střídání: kdykoliv v přerušené hře (nikoliv po koši) z boku nad úrovní čáry trestného hodu, pokud má družstvo v držení míč nebo současně s tímto, po hlasitém upozornění „střídám“. Hra stojí a náhradník může na hřiště až po opuštění hřiště hráčem. Hra pokračuje na pokyn rozhodčího.
 • konec zápasu: rozhodčí upozorní hlasitě družstva, že zbývá 1 minuta do konce utkání (rozhoduje on!), dále na „třicet“ a „patnáct“ sekund do konce utkání. Závěrečných 15 sekund je hlasitě odpočítáváno a hraje se jako „čistý“ čas.

Zpět na předchozí stránku